Bank Dobrych Praktyk zaprasza

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji (WSPE ORE) zaprasza nauczycieli, dyrektorów i specjalistów, pracujących na rzecz ucznia ze SPE na każdym etapie edukacyjnym, do nadsyłania i publikowania w ramach Banku Dobrych Praktyk WSPE materiałów opisujących dobre praktyki, m.in. w zakresie wdrażania edukacji włączającej, pracy nauczyciela w grupie/klasie zróżnicowanej, współpracy placówek specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi, budowania środowiska wspierającego uczniów, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych, działań wychowawczych oraz dydaktycznych (edukacja zdalna i hybrydowa) w dobie pandemii COVID-19.

Zachęcamy do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze SPE w przedszkolu, szkole i placówce.

Autor otrzyma pisemne potwierdzenie umieszczenia publikacji na stronie ORE, co będzie formą promocji szkoły/placówki oświatowej na szczeblu centralnym.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Publikacje w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: dobrepraktyki@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021