Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Filmy i materiały edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami.

Broszura „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych” przeznaczona jest dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych oraz prowadzących zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, a także dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych promocją zdrowia. Zawiera ona trzy scenariusze zajęć kształtujących świadomość uczniów na temat chorób wirusowych i sposobów ich rozprzestrzeniania się, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych jako metody uniknięcia masowych zakażeń. W zaproponowanych treściach nacisk położono na ugruntowanie u uczniów postaw empatii i odpowiedzialności za zdrowie. Finalna część publikacji wskazuje materiały dotyczące chorób zakaźnych i innych zagrożeń dostępne dla nauczycieli i uczniów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (zpe.gov.pl)

Publikacja „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne” skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli i innych pracowników systemu edukacji, ale także do uczniów i ich rodziców. Stanowi syntetyczne źródło wiedzy na temat chorób zakaźnych i mechanizmów ich transmisji w obrębie populacji oraz historii szczepień jako jednego z największych sukcesów w dziejach medycyny. Omówiono tu szczegółowo typy szczepionek, sposoby ich działania, procedury poprzedzające ich dopuszczenie do obrotu rynkowego oraz korzyści płynące z wdrażania programów szczepień. Wiele miejsca poświęcono odporności zbiorowej i warunkom jej uzyskania w kontekście pandemii wirusa SARS-CoV-2. W końcowej części tekstu poddano weryfikacji wiele obiegowych mitów dotyczących szczepień, a w szczególności szczepionek zapobiegających zachorowaniu na COVID-19. Materiał obfituje w odnośniki prowadzące do pozycji bibliograficznych i stron internetowych mogących poszerzyć wiedzę dociekliwych czytelników.

Filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem szczepień.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa