Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego

©-vectorlab/photogenica
©-vectorlab/photogenica

W dniach 22–24 czerwca 2021 roku dziewięciu ekspertów ds. kształcenia zawodowego wzięło udział w szkoleniu, opracowanym na platformie e-learningowej. Celem szkolenia było przygotowanie ekspertów do dalszych prac związanych z weryfikacją programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).
Uczestnicy szkolenia zapoznali się miedzy innymi z założeniami  projektu, metodologią programów KKZ, kartą oceny oraz zasadami rozliczania finansowego pracy eksperta. Szkolenie e-learningowe jest odpowiednikiem dotychczas realizowanych w projekcie spotkań informacyjno-szkoleniowych.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2021