Dofinansowania na sprzęt do kształcenia na odległość – pierwsze relacje

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu grantowego przyznane środki mogły przeznaczyć m.in. na doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość.

Poniżej niektóre zdjęcia nadesłane przez grantobiorców:

 

Sprzęt zakupiony przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie w ramach przyznanego przez ORE grantu
Sprzęt zakupiony przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie w ramach przyznanego przez ORE grantu
Sprzęt zakupiony przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach przyznanego przez ORE grantu
Sprzęt zakupiony przez Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej w ramach w ramach przyznanego przez ORE grantu
Sprzęt zakupiony przez Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej w ramach w ramach przyznanego przez ORE grantu
Sprzęt zakupiony przez Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej w ramach w ramach przyznanego przez ORE grantu

Cieszymy się, że realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” mógł wspomóc również w tym zakresie placówki biorące udział w konkursie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą grantobiorców oraz włączania się w inicjatywy realizowane w ramach przyznanego przez ORE dofinansowania.

Listę placówek realizujących projekty grantowe zamieszczamy sukcesywnie na stronie projektu, w zakładce realizowane granty.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2021