Warsztaty organizowane przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w 2021 roku

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy w Grazu (Austria) zaprasza do zapoznania się z ofertą planowanych na rok 2021 rok warsztatów.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, zachęcamy do śledzenia strony Ośrodka Rozwoju Edukacji. Rekrutacja już wkrótce.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa