ORE na Kongresie „Wychowanie trwa wiecznie”

W dniach 7–9 czerwca 2021 r. odbył się Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE, organizowany przez Kolegium Jagiellońskie i Rzecznika Praw Dziecka przy współudziale Fundacji Życie.

Celem Kongresu było podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka.

W trzecim dniu Kongresu odbyły się spotkania praktyków, forum wymiany doświadczeń i dyskusja. W tej części wydarzenia swój referat „Kierunki polityki oświatowej” wygłosił Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej.

Zainteresowanie kongresem i frekwencja przerosły oczekiwania organizatorów. Informacja o programie Kongresu jest na stronie wychowanie.org.

Podziękowanie dla Tomasza Madeja za wygłoszenie referatu pt. Kierunki polityki oświatowej podczas kongresu EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE.

Podziękowanie dla Tomasza Madeja

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2021