Wspólnie tworzymy rozwiązania dla oświaty – dobre praktyki samorządowe

Zachęcamy samorządowców  do zapoznania się z doświadczeniami jednostek samorządu terytorialnego, opisanymi w formie dobrych praktyk samorządowych w niewielkim zbiorze pt. Wspólnie tworzymy rozwiązania dla oświaty. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do podejmowania działań doskonalących i podnoszących jakość zarządzania oświatą w JST.

Autorami zaprezentowanych dobrych praktyk są samorządowcy/praktycy, którzy na co dzień borykając się z trudnościami, poszukują nowych, bardziej adekwatnych rozwiązań dla lokalnej oświaty. Wyzwania mobilizują ich do podjęcia prac wykraczających poza dotychczas ustalone schematy działania. Opisują swoje trudności, ale i sukcesy, dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazują, na co szczególnie zwrócić uwagę przy ich implementacji.

Każdy przykład dobrej praktyki został opisany w taki sam sposób, aby ułatwić sprawne wyszukanie najistotniejszych informacji o zaproponowanym rozwiązaniu. Opis zawiera następujące elementy:

I. Opis dobrej praktyki

  1. Charakterystyka lokalnego systemu
  2. Problem, który był powodem wdrożenia innowacji
  3. Na czym polega zastosowane rozwiązanie?
  4. Kto, kiedy i co zrobił?
  5. Jakie efekty osiągnięto?
  6. Ile to kosztowało?
  7. Dlaczego warto promować to rozwiązanie?
  8. Zalecenia dotyczące replikacji.

II. Dane kontaktowe osoby, która może przekazać szczegółowe informacje na temat rozwiązania.

III. Wzorcowe dokumenty i materiały dostępne dla podmiotów zainteresowanych replikacją.

Zaprezentowane w zbiorze przykłady dobrych praktyk samorządowych (13 praktyk), zostały wybrane z bazy dobrych praktyk samorządowych upowszechnionych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz kanale YouTube.

Warto także zapoznać się z dobrymi praktykami samorządowymi opublikowanymi na stronie Związku Miast Polskich.

Nasz zbiór dobrych praktyk jest cały czas uzupełniany o nowe opisy. Jeśli jesteście Państwo samorządowcami, zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i opisania ich w formie dobrej praktyki samorządowej. W tym celu, należy skontaktować się z pracownikami Zespołu projektu „ Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowaną na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap,”.

Zachęcamy do lektury i kontaktu z nami.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa