Szkolenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w trakcie!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że trwają szkolenia liderów projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) oraz bibliotek pedagogicznych (BP). Cykl szkoleń rozpoczął Moduł VIII, dotyczący narzędzia wykorzystywanego w pracy nauczycieli – Microsoft Teams. Szkolenie odbywa się w formule e-learningowej i trwa 5 godzin dydaktycznych. Po zakończeniu kursu lider PDN i BP:

  • zna funkcjonalności środowiska MS Teams możliwe do wykorzystania w pracy zdalnej,
  • zna zasady doboru narzędzi adekwatne do celów edukacyjnych i zaplanowanych aktywności uczestników.

Liderzy, którzy ukończyli kurs będą mogli rozpocząć szkolenia kaskadowe z nauczycielami, wykorzystując zdobytą wiedzę i materiały.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa