Centrum Mistrzostwa Informatycznego − ruszył nabór wniosków o grant!

Źródło: cmi.edu.pl
Źródło: cmi.edu.pl

Ruszył nabór do kolejnej edycji Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projektu grantowego dla nauczycieli, nauczycielek, edukatorów, edukatorek oraz wszystkich pasjonatów algorytmiki i programowania, którzy chcą podnieść swoje kompetencje a także odkrywać i rozwijać talenty informatyczne uczennic i uczniów, a dodatkowo otrzymać grant w wysokości 6400 zł.

Grantobiorcy uczestniczący w projekcie zdobywają praktyczną wiedzę z algorytmiki, programowania i robotyki podczas zajęć na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Każdy uczestnik bierze udział w 288 godzinach szkoleń w systemie stacjonarnym i e-learningowym. Dodatkowo otrzymuje materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć, zestaw robotyczny, wsparcie wykwalifikowanych specjalistów oraz grant finansowy w wysokości 6400 zł lub nawet dwa granty o łącznej wartości 12800 zł na realizację koła informatycznego i samokształcenie, podnoszenie własnych kompetencji, rozwijanie zainteresowań związanych z algorytmiką i programowaniem.

W jednej edycji Grantobiorca może ubiegać się maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne przez 8 miesięcy. Uczestnicy, którzy pierwszy raz biorą udział w projekcie mogą realizować jeden lub dwa granty algorytmiczne, w ramach, których podczas prowadzonego przez siebie koła rozwijają wśród uczniów umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki. Grantobiorcy, którzy biorą udział w projekcie po raz kolejny mogą realizować jeden grant algorytmiczny i jeden grant projektowy. Grant projektowy ma na celu podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli poprzez praktyczne poznawanie oraz stosowanie wiedzy informatycznej w realizacji konkretnych projektów oraz zadań.

Poprzednie edycje Centrum Mistrzostwa Informatycznego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli informatyki. W projekcie wzięło udział już ponad 800 uczestników. Większość Grantobiorców chce kontynuować udział w CMI. Tak o projekcie mówią ubiegłoroczni Grantobiorcy:

CMI otwiera przestrzeń. Podczas zajęć realizujemy nauczanie wyprzedzające, jest to możliwe dzięki platformie projektu, na której udostępniane są przejrzyście opracowane materiały. Uczniowie na zajęciach rozwijają swoje talenty, programują, budują roboty, pracują zespołowo i świetnie się bawią. Dzięki CMI odnosimy sukcesy w wielu konkursach i zawodach. Dla mnie jako nauczyciela to powiew świeżości, innowacji, wymiany doświadczeń i możliwość poznania nauczycieli-pasjonatów.
Marek Grantobiorca na Politechnice Gdańskiej

W pakiecie od CMI poza paczką robotów, grantem finansowym i warsztatami metodycznymi otrzymujemy cenne kontakty z ludźmi pełnymi pasji i otwartymi na współpracę, dlatego warto spożytkować finanse również na wyjazdy do zaprzyjaźnionych grantobiorców celem dzielenia się doświadczeniami i praktykami.
Sylwia Grantobiorczyni na AGH w Krakowie

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Rekrutacja do projektu trwa do 31 maja r.

Więcej informacji o projekcie na www.cmi.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021