Zakończenie naboru wniosków konkursowych – 30.04.2021 r.

© Sergey Ilin / Photogenica
© Sergey Ilin / Photogenica

Jeśli już kończą Państwo przygotowanie wniosku w ramach Konkursu grantowego Projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, czas przygotować się do złożenia wniosku za pośrednictwem narzędzia informatycznego Witkac.pl. Termin złożenia wniosku upływa 30.04.2021 r. o godzinie 23.59. Informujemy, że zmianie ulega sposób podpisania i złożenia oferty.

Gdy wniosek (oferta) jest wypełniony poprawnie, w celu jego złożenia należy wykonać kolejno następujące czynności:

KROK 1

Po zakończeniu wypełniania oferty i jej poprawnej walidacji należy kliknąć przycisk „złóż ofertę”.

KROK 2

W informacji po złożeniu wniosku pojawia się belka z informacją „Brak załączonego wniosku podpisanego elektronicznie”, a w niej niebieski przycisk “Załącz wniosek”.

KROK 3

Po kliknięciu pojawi się okno, z którego pobieramy plik .pdf z pkt 1. i zapisujemy na dysku (opcjonalnie przesyłamy plik do innej osoby /osób upoważnionych) celem jego podpisania. Podpisanie wniosku .pdf odbywa się poza systemem Witkac.pl.

KROK 4

Po skutecznym podpisaniu wniosku wybieramy plik, który chcemy dołączyć do wniosku.

KROK 5

Następnie podpisany plik powinien zostać załączony w systemie Witkac.pl i stanowi formalnie złożoną ofertę.

KROK 6

Na widoku „Dane oferty” pokaże się informacja, że w przypadku tej oferty poprawnie załączono podpisany wniosek oraz opcja wydruku.

Uwaga!

Nowy system podpisywania wniosku nie wymaga udostępniania oraz tworzenia konta w generatorze wniosków osobie podpisującej wniosek. Oferta musi być podpisana przez wszystkich reprezentantów lub osobę upoważnioną do złożenia oferty. Tylko właściwie podpisane wnioski będą rozpatrywane.

Cały nowy sposób podpisania i złożenia wniosku został zapisany w instruktarzu do składania.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa