Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – RUNDA 13

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach projektu otwartego konkursu grantowego – RUNDA 13.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła łącznie 16 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego na etapie oceny merytorycznej 13 uzyskało ocenę pozytywną, 2 wnioski uzyskały ocenę negatywną, natomiast na etapie oceny formalnej 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną i nie został skierowany do oceny merytorycznej.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego