4 K w szkołach ćwiczeń

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbyło się 15 kwietnia 2020 r. przebiegało pod hasłem „Kompetencje przyszłości”.

Prezentacja tematu koncentrowała się wokół następujących zagadnień: sił napędowych przeszłości; rozróżnieniu znaczeń słów: inteligencja a kompetencje; kompetencjach XXI wieku ─ czyli 4K oraz rozwijaniu kompetencji przyszłości w szkole ćwiczeń.

O kompetencjach XXI wieku, czyli krytycznym myśleniu, kreatywności, komunikacji oraz kooperacji uczestnicy spotkania rozmawiali w kontekście działań szkół ćwiczeń. Co szkoły ćwiczeń robią w kontekście rozwijania kompetencji przyszłości i co polecają innym szkołom?

  • zrozumieć wagę każdej kompetencji i ich wzajemne przenikanie się,
  • stosować potrzebocentryczność (na bazie NVC i komunikacji neuroafektywnej),
  • zamiennie stosować pytania wielokrotnego wyboru i pytania oceniające wydajność (różnorodność odpowiedzi pozwala przetestować logiczne myślenie i jego jakość),
  • zróżnicować rodzaje oceny,
  • przygotowywać zadania z różnych poziomów taksonomicznych,
  • dokonać ewaluacji pytań zadawanych w akcie komunikacji,
  • stosować samoocenę,
  • jako równorzędni partnerzy w procesie edukacyjnym, możemy wspólnie wytwarzać wiedzę z radością. Wtedy budujemy relacje, które pozwalają nam wspólnie eksplorować „przyszłość”, a uczniowie dają z siebie wszystko.

Spotkanie zakończyła propozycja prelegentki ─ Joanny Kostrzewy dotycząca rozwijania kompetencji przyszłości poprzez interaktywne działania ze stroną Ko-lekcji Wychowawczej.

Ko-lekcja zawiera zbiór ćwiczeń, które można zrealizować w trakcie godziny wychowawczej, pracując nad różnymi kompetencjami kluczowymi.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021