Genesis – początek życia człowieka

Okładka publikacji „Genesis – początek życia człowieka”
Okładka publikacji „Genesis – początek życia człowieka”

Broszura Genesis – początek życia człowieka skorelowana z aplikacją Genesis AR+ stanowi ciekawy, innowacyjny i zaawansowany merytorycznie materiał dydaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący rozwoju prenatalnego człowieka.

W prezentowanym materiale znajdujemy szczegółowy i przejrzysty opis pierwszych etapów  rozwoju ontogenetycznego człowieka: od zapłodnienia do narodzin. Publikacja została wzbogacona o doskonale korelujące z tekstem elementy graficzne takie jak rysunki, schematy czy fotografie.   Do niektórych fragmentów tekstu dołączono również słownik pojęć z zakresu embriologii umożliwiający uczniowi pełne zrozumienie skomplikowanych  procesów i zmian charakterystycznych dla   rozwoju prenatalnego człowieka.

Nowatorskim i innowacyjnym elementem materiału jest stanowiąca integralną jego część aplikacja Genesis AR+, w której uczeń znajdzie grafiki w wersji 3D oraz krótkie filmy prezentujące szczegóły budowy rozwijającego się organizmu od powstania zygoty po procesy wzrostu i rozwoju charakterystyczne dla zarodka, a później płodu. Dzięki aplikacji odbiorca może nie tylko zobaczyć obraz z różnych perspektyw, ale także zmieniać jego rozmiar.

Materiał edukacyjny w wyczerpujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu rozwoju prenatalnego człowieka co sprawia, że może znaleźć zastosowanie na lekcjach biologii w klasach realizujących program przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Jednakże dzięki przejrzystości treści, czytelnym schematom z opisami oraz słownikowi pojęć może być używany także w klasach realizujących biologię w zakresie podstawowym. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, nauczyciel może również wykorzystać wyłącznie grafikę, fotografie i filmy lub przedstawić tylko najważniejsze pojęcia objaśnione w książeczce, ilustrując je materiałami wizualnymi.

Z pewnością tak przekazane uczniom treści zostaną przez nich ocenione jako o wiele bardziej interesujące – a tym samym będą lepiej zapamiętane – niż wiedza podana w klasyczny sposób, jako tekst podręcznika.

Tekst broszury oraz filmy i grafiki w pełni odpowiadają wymogom podstawy programowej.

Publikację oraz powstałe do niej scenariusze lekcji i materiały dla uczniów można pobrać przechodząc do zakładki Genesis – początek życia człowieka w menu bocznym na stronie epodreczniki.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa