Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – bezpłatne webinaria dla poradni

©-liudmilachernetskagmail.com/photogenica
©-liudmilachernetskagmail.com/photogenica

Zapraszamy specjalistów (pedagogów i psychologów) z poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwóch webinariach:

  • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u dzieci i uczniów oraz planowanie działań postdiagnostycznych wspierających realizację podstawy programowej.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników trzech narzędzi diagnostycznych, tj. Baterii Testów Pisania, Baterii Testów Czytania oraz Baterii Testów Fonologicznych, które posłużą diagnozie zaburzeń uczenia się czytania i pisania.

Dostępne terminy: 15 marca, 16 marca lub 31 marca 2021 roku.

Uwaga! Warunkiem udziału w webinarium jest posiadanie papierowej wersji narzędzi diagnostycznych: Bateria Testów Pisania, Bateria Testów Czytania oraz Bateria Testów Fonologicznych IBE.

Szczegóły i rejestracja na wybrany termin wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

  • Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i języka

Celem webinarium jest:

  1. Wprowadzenie do standardów diagnozy poziomu rozwoju językowego uczniów klas IIII szkół podstawowych – podejście wielospecjalistyczne i Evidence-based practice.
  2. Przedstawienie założeń merytorycznych i konstrukcyjnych testu TRJ oraz rekomendacji działań postdiagnostycznych w wypadku zaburzeń rozwoju językowego.
  3. Formułowanie zaleceń i propozycja działań postdiagnostycznych skierowanych do rodziców i nauczycieli.

Dostępne terminy: 22 marca, 29 marca 2021 roku.

Uwaga!
Do udziału w webinarium zapraszamy wyłącznie psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają wersję papierową narzędzia diagnostycznego Test Rozwoju Językowego IBE.

Szczegóły i rejestracja na wybrany termin wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa