Komunikat dotyczący składania wniosków grantowych przez instytucje wchodzące w skład zespołu szkół i placówek oświatowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że w ramach otwartego konkursu grantowego możliwe jest złożenie osobnych wniosków dla placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej wchodzących w skład zespołu szkół i placówek oświatowych.

Dotyczy to zarówno przypadku gdy w skład zespołu szkół i placówek oświatowych wchodzi:

  • placówka doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteka pedagogiczna (BP), które posiadają własny numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • placówka doskonalenia nauczycieli i biblioteka pedagogiczna, które nie posiadają własnego numeru NIP (numer NIP ma tylko zespół), możliwe jest złożenie osobnych wniosków dla każdej placówki

W pierwszym przypadku, we wniosku w części 2.4 należy wskazać nazwę podmiotu (PDN lub BP), którego składany jest wniosek, podać NIP i regon PDN lub BP.

W drugiej sytuacji, we wniosku w części 2.4 należy wyraźnie wskazać zarówno nazwę zespołu, jak i nazwę PDN lub BP, którego składany jest wniosek, podać NIP zespołu oraz regon PDN lub BP.

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa