Program nauczania języka hiszpańskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego

Publikacja adresowana do nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców oraz osób i instytucji prowadzących i wspierających kształcenie w języku hiszpańskim.

Zawiera program nauczania przeznaczony do realizacji w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego, przygotowujący uczniów do dalszego kształcenia w systemie dwujęzycznym.

Program nakreśla szerokie ramy nauczania języka hiszpańskiego, ma charakter otwarty i pozostawia nauczycielom swobodę działania oraz wybór kolejności omawianych treści i materiałów. Jego założenia wynikają z zaleceń zawartych w dokumentach Unii Europejskiej oraz czerpią z dydaktyki nauczania języków obcych, a zwłaszcza ze zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (AICLE), które charakteryzuje dwutorowość nauczania na lekcjach języka obcego oraz przedmiotów wykładanych dwujęzycznie.

Szczególne miejsce w programie zajmuje rozwijanie kompetencji interkulturowej, której zakres został znacznie poszerzony ze względu na zestaw przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w większości szkół: geografii, historii i literatury hiszpańskiej.

Rekomendowany przez autorki materiał zawiera informacje o działaniach, które trzeba podjąć, aby zrealizować cele nakreślone przez podstawę programową, a także w zakresie rozszerzającym podstawę.

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2021