Sieć współpracy dla samorządowców: Finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków

© rangizzz/photogenica
© rangizzz/photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: finansowanie zadań oświatowych – jakość i optymalizacja wydatków. Praca sieci zaplanowana została na osiem miesięcy, tj. od grudnia 2020 roku do końca lipca 2021 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Optymalizacja wydatków na oświatę to, wydawać by się mogło, jedna z podstawowych zasad w zarządzaniu środkami publicznymi. Wynika ona bezpośrednio z Ustawy o finansach publicznych – art. 44, ust.3 Ustawy brzmi:

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

 1. W sposób celowy oszczędny z zachowaniem zasad:
  1. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  2. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Trudno wyobrazić sobie przedstawiciela JST, który publicznie deklaruje nieprzestrzeganie tej zasady. W praktyce jednak, w sytuacji, kiedy trzeba podjąć niepopularne decyzje, które zmieniają dotychczasowe przyzwyczajenia, działania takie spotykają się z krytyką, a niejednokrotnie z ostrym sprzeciwem. Stąd tego typu przedsięwzięcia nie są popularne i nieczęsto stosowane. Należy jednak mocno podkreślić, że dzięki optymalizacji, rozsądnemu i odpowiedzialnemu wydatkowaniu środków publicznych możliwe jest realizowanie większej liczby działań, ciekawych i wartościowych projektów, przedsięwzięć, bez niepokoju, związanego z obniżeniem jakości pracy placówek oświatowych. Rozważania te staną się przedmiotem dyskusji podczas pracy w sieci.

Adresaci sieci: Pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół i placówek oświatowych.

Efekty prac sieci:

 • przykłady wytycznych do arkuszy organizacyjnych,
 • narzędzia kontroli organizacji pracy szkół,
 • narzędzia kontroli organizacji przedszkoli,
 • narzędzia kontroli organizacji innych placówek oświatowych,
 • narzędzia kontroli danych wprowadzonych przez placówki oświatowe do SIO,
 • narzędzia kontroli wykorzystania przez placówki oświatowe nie prowadzone przez JST przekazanych dotacji,
 • kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów,
 • przykłady rożnych koncepcji regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 • narzędzia diagnozy kosztów organizacji obsługi księgowo-płacowej dla placówek oświatowych,
 • opracowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy JST z dyrektorami placówek oświatowych w obszarze zarządzania finansami.

Są to propozycje narzędzi, które – z pewnością – będą zweryfikowane przez uczestników sieci.

Do współpracy w ramach sieci zaproszeni zostaną także zewnętrzni eksperci w celu pozyskania głosu doradczego w danych kwestiach.

Do współpracy w ramach sieci zaprasza jej moderator – p. Aleksandra Kuźniak  „razem – z pewnością – uda nam się wypracować wiele form i metod, dzięki którym, optymalizując wydatki, zadbamy o wysoką jakość realizowanych zadań oświatowych”.

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

 • w temacie maila wskazać: Sieć współpracy dla samorządowców – Finansowanie zadań oświatowych.
 • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę jednostki samorządu terytorialnego, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zaplanowanych działań. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Praca w sieciach odbywa się za pośrednictwem platformy Doskonaleniewsieci.

Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Dlatego też sieć online uzupełniana będzie spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (odbędą się dwa spotkania w ramach sieci).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa