Prace nad podstawą programową kształcenia w zawodzie technik stylista

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 4 grudnia 2020 r. rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik stylista, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji, w ramach realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Tomasz Madej – p.o. Dyrektor ORE powitał zebranych oraz przedstawił sposób organizacji ich pracy. Omówiono metodologię opracowywania podstaw programowych. Następnie eksperci przedyskutowali kwestie merytoryczne dotyczące m.in. nazwy zawodu oraz zadań zawodowych i efektów kształcenia dla zawodu technik stylista, a także zadeklarowali wykonanie konkretnych opracowań w określonych terminach.

Nowy zawód technik stylista jest zawodem w branży przemysłu mody (MOD). Zostały w nim wyodrębnione dwie kwalifikacje. Jedną z nich jest kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, która została wyodrębniona zarówno w zawodzie krawiec, jak i w zawodzie technik przemysłu mody. Kształcenie w zawodzie technik stylista będzie prowadzone w 5-letnim technikum oraz w 2-letniej branżowej szkole II stopnia. Zawód ten odpowiada na potrzebę klienta bycia atrakcyjnym i zadbanym poprzez wykreowanie jego nowego wizerunku. Odpowiedni zewnętrzny wizerunek jest nie do przecenienia, gdyż ma wpływ na relacje z innymi, samopoczucie, życie prywatne i zawodowe. Wniosek o włączenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu technik stylista został zgłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Należy podkreślić, że Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, od roku szkolnego 2016/2017 i dwóch kolejnych latach realizuje kształcenie na kierunku technik stylista w ramach eksperymentu pedagogicznego.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020