Poszukujemy ekspertów do projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje 4 zespołów ekspertów do opracowania programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów materiałów szkoleniowych (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa), w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego..

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa