Bezpieczeństwo w sieci

baner z napisem Loguj się z głową napisany w trzech rzędach
baner z napisem Loguj się z głową napisany w trzech rzędach

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi do realizacji programu „Loguj się z głową”, czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu (scenariusze zajęć oraz raporty).

Celem programu jest dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

Program edukacyjny „Loguj się z głową” został opracowany przez Fundację Poza Schematami w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020.

Program przystosowany jest do samodzielnej realizacji przez nauczycieli, bez konieczności przeszkolenia się.

Programy wraz z raportami z badań dostępne są na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (strefa dla profesjonalistów):

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2020