V Forum Edukacji Dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro
EPALE w dniach 23 -27 listopada br. organizuje V Forum Edukacji Dorosłych. Motywem
przewodnim tegorocznego forum będzie wsparcie uczącego się. Do udziału w nim w
szczególności zaproszeni są edukatorzy, trenerzy, nauczyciele szkół dla dorosłych oraz
doradcy zawodowi i edukacyjni. Więcej szczegółów na temat konferencji, w tym zasady
rejestracji pod tym linkiem.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020