Portal infozawodowe.men.gov.pl − źródło wiedzy o zawodach i kształceniu zawodowym

fot. infozawodowe.men.gov.pl
fot. infozawodowe.men.gov.pl

Świadomy wybór ścieżki kształcenia lub zawodu to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanego doradztwa zawodowego, które ma istotny wpływ na funkcjonowanie absolwentów szkół na rynku pracy. Osoby, które podjęły decyzję o wyborze zawodu kierując się swoimi indywidualnymi preferencjami, predyspozycjami, uzdolnieniami, są bardziej usatysfakcjonowane, zaangażowane w naukę, a w dłuższej perspektywie lepiej przygotowane do uczestnictwa w rynku pracy. U podstaw świadomych wyborów zawodowych leży m.in. kompleksowa informacja o zawodach, w których kształcenie prowadzone jest w systemie oświaty w ramach szkolnictwa branżowego oraz o możliwościach nauki w systemie kształcenia zawodowego.

Portal INFOZAWODOWE, dostępny jako podzakładka na platformie epodreczniki.pl oraz bezpośrednio pod adresem www.infozawodowe.men.gov.pl, dostarcza wyczerpujących informacji na temat poszczególnych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz dostęp do kompleksowych materiałów, w skład których wchodzą:

  • materiały o zawodach – źródło wiedzy na temat zawodów szkolnictwa branżowego dla różnych grup wiekowych oraz informacji zapoznających dzieci ze światem zawodów;
  • filmy zawodoznawcze – filmy prezentujące zadania zawodowe, codzienną pracę w zawodach oraz możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
  • filmy 360 stopni – filmy będące formą wirtualnego spaceru po miejscach pracy, w których można samodzielnie obracać widok kamery i obserwować wykonywane prace oraz miejsca z dowolnej perspektywy, poznając w ten sposób lepiej specyfikę danego zawodu;
  • quizy zawodoznawcze – interaktywne ćwiczenia, gry i interakcje pozwalające na zdobycie oraz weryfikację wiedzy o zawodach.

Celem portalu INFOZAWODOWE jest także nawiązanie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami. Portal dostarcza też informacji na temat możliwości uzupełniania kwalifikacji na kursach zarówno przez uczniów jak i osoby dorosłe.

Portal INFOZAWODOWE został utworzony dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Korzyści dla uczniów i rodziców

Zapoznanie się z kompleksową informacją o zawodach zawartą na portalu INFOZAWODOWE oraz uwzględnienie preferencji i predyspozycji ucznia, daje szansę na podjęcie świadomej decyzji w zakresie wyboru ścieżki zawodowej, by w przyszłości mógł on odnieść sukces na rynku pracy. Na portalu można znaleźć nie tylko pełną informację o zawodach oraz prognozowane zapotrzebowanie na zawody, ale także praktyczne informacje z zakresu działalności szkół prowadzących kształcenie zawodowe w danym województwie i powiecie.

Korzyści dla przedstawicieli szkół

Zgromadzone w jednym miejscu i odpowiednio przygotowane informacje można wykorzystać do nawiązywania współpracy z pracodawcami, w tym do organizowania praktycznej nauki zawodu.

Korzyści dla pracodawców

Poprzez portal INFOZAWODOWE można przekazać  informację o proponowanych miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu,  praktyk zawodowych i staży uczniowskich oraz o ofertach pracy. Ułatwia to współpracę ze szkołami oraz szybsze pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników.

Więcej informacji na www.infozawodowe.men.gov.pl oraz www.epodreczniki.pl

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy (od lewej) Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Unia Europejska

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020