„Szkolenie: Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni”

zdjęcie Photogenica
zdjęcie Photogenica

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w szkoleniu „Cyberprzemoc: jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ZOOM, do której dostęp oraz szczegółową instrukcję otrzymają zakwalifikowane osoby.

Forma doskonalenia skierowana jest do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, a także do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych.

Szkolenie zakłada formę kaskadową, co oznacza, że zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie przynajmniej jednego szkolenia z zakresu cyberprzemocy, w dowolnej formie, wśród kadry pedagogicznej swojej instytucji/placówki.

Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń w sieci oraz przygotowanie do wspierania dzieci i młodzieży doświadczającej cyberprzemocy.

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • zjawisko przemocy w sieci, jej przejawy, mechanizmy oraz formy;
  • sposoby rozpoznawania, reagowania oraz zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży;
  • psychologiczne aspekty cyberprzemocy (dziecko/nastolatek w roli ofiary, sprawcy świadka);
  • prawne aspekty cyberprzemocy;
  • przeprowadzanie rozmowy z ofiarą, sprawcą przemocy w sieci, a także i ich rodzicami;
  • narzędzia pomocne w prowadzeniu edukacji związanej z tematyką cyberprzemocy;
  • przygotowanie do prowadzenia krótkich szkoleń dla innych pracowników oświaty w zakresie przemocy w cyberprzestrzeni.

Zapisy na szkolenie dostępne w terminie od 25 listopada do 2 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania miejsc pod poniższym adresem:

REKRUTACJA

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2020