Webinar „Normalizacja w szkole”

Polski Komitet Normalizacji z okazji Światowego Dnia Normalizacji oraz Dnia Edukacji Narodowej zaprasza 14 października br. o godzinie 11.00 na webinar „Normalizacja w szkole”.

Polski Komitet Normalizacyjny w swojej działalności już od wielu lat uwzględnia cele i potrzeby związane z polityką edukacyjną. Propagowanie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym, a także zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej do zajęć lekcyjnych stanowi podstawę do skutecznego łączenia świata edukacji ze światem normalizacji. Dziś to połączenie jest szczególnie ważne, ponieważ normalizacja została włączona do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. Zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceny zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

Chcąc przybliżyć korzyści edukacji normalizacyjnej dla wszystkich beneficjentów: nauczycieli, uczniów oraz szkół, Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza 14 października br. o godzinie 11.00 na webinar „Normalizacja w szkole”.

W dobie zmian i ograniczeń spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym roku po raz pierwszy zapraszamy do spotkania w wersji online.

Link do wydarzenia: https://zbproom.webex.com/zbproom/j.php?MTID=m6932d4fb7bfff4d453fdd1cc3b53ef8b

Meeting password : 000178

Link będzie aktywny w dniu webinaru.

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa