Oferta doskonalenia Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami

w roku szkolnym 2022/2023

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Webinarium z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.Szkolenie on-lineSpecjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;
Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli
I-III kwartał 2023 r.
2.Interwencja kryzysowa - rozpoznanie, reagowanie, pomoc.Szkolenie on-lineSpecjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;
Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli
I-III kwartał 2023 r.
3.Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z zaburzeniami mowy i językaSzkolenie/
webinarium
Specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;I-III kwartał 2023 r.
4.Edukacja włączająca - ocena funkcjonalna i działania postdiagnostyczneSzkolenie/
webinarium
Specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;IV kwartał 2022 r.
I-III kwartał 2023 r.
5.Edukacja włączająca - ocena funkcjonalna i działania postdiagnostyczneSzkolenie/
webinarium
Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieliI-III kwartał 2023 r.
6.Edukacja włączająca - ocena funkcjonalna i działania postdiagnostyczneSzkolenie/
webinarium
Przedstawiciele szkół i przedszkoliI-III kwartał 2023 r.
7.Edukacja włączająca - ocena funkcjonalna i działania postdiagnostyczneSzkolenie/
webinarium
Przedstawiciele
kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego
I-III kwartał 2023 r.
8.Narzędzia diagnostyczne TROSKA - wersja adaptowana.Szkolenie/
webinarium
Specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;Rok szkolny 2022/2023
9.Narzędzia diagnostyczne z obszaru emocjonalno-społecznego, osobowościowego, poznawczego - cykl szkoleń dla pppSzkolenie/
webinarium
Specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;Rok szkolny 2022/2023
10.Diagnoza dzieci i młodzieży z Ukrainy z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych opracowanych w ramach projektów współfinansowanych przez UE wyłonionych w konkursie zorganizowanym przez MEiNSzkolenie/
webinarium
Specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych;Rok szkolny 2022/2023

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa