Konferencja „Kosmos w Szkole”

Zapraszam dziś na otwarcie e-konferencji „Kosmos w Szkole”:

„Kosmos w Szkole” to wyjątkowa szansa wymiany doświadczeń w zakresie popularyzacji nauki pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną a polskimi edukator(k)ami. Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku konferencja odbędzie się w formacie online. W jesienne popołudnia uczestnikom i uczestniczkom udostępnimy różnorodne aktywności w ramach dwóch linii tematycznych: „Ziemia z Kosmsu” i „Kosmos z Ziemi”.

Kosmos z Ziemi

Ta ścieżka tematyczna będzie dotyczyła projektowania misji kosmicznych, pracy w międzynarodowych zespołach oraz udziału polskich specjalistów i specjalistek w światowych projektach kosmicznych. Dowiemy się, jakie zadania jeszcze stoją przed agencjami kosmicznymi. Jak przygotować mieszkania, warsztaty i laboratoria, które się sprawdzą w warunkach tak odmiennych od tych na Ziemi. I najważniejsze – jak te kosmiczne zadania przenieść na zajęcia z młodzieżą.

Ziemia z Kosmosu

Ścieżka tematyczna Ziemia z kosmosu to spojrzenie na Ziemię… z kosmosu. Przyjrzymy się, co obecnie trapi błękitną planetę. Chociaż pędzący postęp technologiczny pozwala snuć ekscytujące wizje przekraczania granic Układu Słonecznego, to jednak coraz pilniejsze wyzwania związane z katastrofą klimatyczną każą zastanowić się nad priorytetami.

Linie tematyczne zostały zbudowane z trzech etapów: Poznaj! Inspiruj się! Działaj!

Etap Poznaj! to rozmowy z ekspertami i ekspertkami zajmującymi się tematyką kosmiczną. Podczas etapu Inspiruj się! Uruchomimy Giełdę Inspiracji, gdzie prezentowane będą projekty i inicjatywy kosmiczne, które już sprawdziły się w środowisku szkolnym. Przyjrzymy się, jak nauczyciele i nauczycielki wprowadzają zagadnienia kosmiczne na zajęcia z młodzieżą, poznamy też punkt widzenia samej młodzieży. W ostatnim etapie – Działaj! – zapraszamy na warsztaty tematyczne online, w tym zadania do samodzielnego wykonania.

Więcej o konferencji dowiecie się z dwóch wydarzeń utworzonych dla odrębnych linii tematycznych:

🛰 „Kosmos z Ziemi”

🌍 „Ziemia z Kosmosu”

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa