Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe obejmujące metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu  i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Będzie stanowić wsparcie w zakresie realizowanych w tych placówkach zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a w szczególności z pogłębieniem wiedzy w zakresie metodyki nauczania zdalnego oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych niezbędnych do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki (Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Szkolenie prowadzone będzie w terminie 28 sierpnia – 20 września 2020 r.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie trwa do 27 sierpnia 2020 r.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.


Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” informujemy, że jeszcze we wrześniu ogłosimy rekrutację na kolejne edycje tego szkolenia.

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2020