Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne. Edycja V

©Tomwang / photogenica
©Tomwang / photogenica

Zapraszamy na V edycję szkolenia e-learningowego „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne”.

Oferowana forma doskonalenia ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 17 września – 11 października 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek, a także specjalistów zatrudnionych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Placówkach Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekach Pedagogicznych do wspierania szkół i placówek w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona za pomocą formularza elektronicznego (dostępna w terminie: 31 sierpnia – 13 września 2020 r.)

Informację dotyczące zapisu oraz szczegóły kursu znajdują się w sylabusie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego