Konkurs fotograficzny #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności

fot. www.facebook.com/cedefop
fot. www.facebook.com/cedefop

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego(CEDEFOP) we współpracy z Komisją Europejską organizują kolejną edycję konkursu fotograficznego #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności. Do wygrania wyjazd do Niemiec, Grecji i nie tylko!

Konkurs ma na celu promocję najlepszych praktyk edukacyjnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Stwarza szansę młodym uczniom oraz osobom dorosłym podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z nauką i zdobywaniem wiedzy.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół zawodowych z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zespoły 4-osobowe.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2020, do 23:59

Szczegółowe informacje na stronie refernet.ibe.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa