Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

fot. fotolia.com
fot. fotolia.com

Trwają prace zespołu ekspertów dotyczące opracowania pakietów szkoleń i doradztwa dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/ szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Pakiety szkoleń i doradztwa (w oparciu o ramowe programy szkoleń i doradztwa, profil kompetencyjny i standard pracy ASPE) przeznaczone będą dla osób mogących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach/szkołach w nowej roli: „Asystent dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Osoby te będą stanowiły kadrę niepedagogiczną szkół. Pakiety będą obejmowały dwa obszary – 1) aspekty opiekuńcze oraz 2) aspekty pielęgnacyjne i związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Opracowane pakiety będą one stanowiły wkład do konkursu planowanego przez MEN.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego