Trzecia edycja kursu e-learningowego „Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość”

© opturadesign/Photogenica
© opturadesign/Photogenica

W odpowiedzi na duże zainteresowanie nauczycieli wykorzystaniem platformy Google Classroom w prowadzeniu nauczania zdalnego Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił trzecią edycję bezpłatnego kursu e-learningowego.

Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników placówek doskonalenia − nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Szkolenie odbędzie się w dniach od 4 do 18 maja 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przy wykorzystaniu szkolnej chmury G-Suite. Program Classroom umożliwia wykorzystanie narzędzi nauczania zdalnego jako wsparcia dla nauczania stacjonarnego. Do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności należą:

  • możliwość publikacji materiałów i zadań
  • tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
  • komunikacja z uczniami w trybie tekstowym oraz jako wideokonferencja.

Kurs jest prowadzony na platformie Moodle. Orientacyjny czas przeznaczony na pracę własną i ćwiczenia w grupach to minimum 20 godzin. Materiały szkoleniowe mają charakter samouczków “krok po kroku”. Do każdego tematu dołączony jest krótki film instruktażowy prezentujący dokładnie te same treści, które prezentują materiały tekstowe.

Kurs ma charakter praktyczny. Po każdym module, w którym prezentowany jest opis danej funkcjonalności, uczestnicy otrzymują praktyczne zadanie. Uczestnicy pracują w grupach 3−4 osobowych: zgłaszają zadanie i wzajemnie oceniają sobie wykonanie zadania. Prowadzący kurs jest obecny na forum pomocy, prowadzi również konsultacje online (w wyznaczonym czasie rzeczywistym za pomocą czatu lub wideoczatu).

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 04.05.2020 r. do godz. 10.00. Jeśli  limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę poprawność wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.
Informacja o wyniku rekrutacji zostanie wysłana e-mailem do wszystkich osób, które wypełnią formularz, najpóźniej do dnia 04.05.2020 r. do godz. 12.00.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Więcej informacji:
Agnieszka Brodowska
Wydział Upowszechniania Zasobów ORE
e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl,
tel.: 664 959 939

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2020