Zespół Ekspertów Branżowych nr 2 wybrany

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zakończono postępowania mające na celu wyłonienia Zespołu Ekspertów Branżowych nr lI. Zespół został powołany w ramach 16 branż:

 1. budowlana
 2. ekonomiczno-administracyjna
 3. elektroenergetyczna
 4. elektroniczno-mechatroniczna
 5. fryzjersko-kosmetyczna
 6. handlowa
 7. hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
 8. mechaniczna
 9. motoryzacyjna
 10. ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 11. ogrodnicza
 12. przemysłu mody
 13. rolno-hodowlana
 14. spedycyjno-logistyczna
 15. spożywcza
 16. teleinformatyczna.

Dodatkowo wybrano ekspertów branżowych–moderatorów, którzy będą kierowali pracą poszczególnych grup branżowych. Głównymi zadaniami zespołu będzie zweryfikowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego, opracowanie wykazu e-zasobów dla 16 branż  oraz standardów merytoryczno-dydaktycznych umożliwiających stworzenie prawie 500 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach dwóch projektów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2020