Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2019 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2019 r. uczestniczyło 5 305 osób.

  • Programem objęto ok. 2 432 placówki oświatowe, w których zorganizowano 425 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 4 441 osób, w tym 3 768 rodziców673 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 62 grupach brały udział 864 osoby – realizatorzy programu.

Założenia i idee programu zaprezentowano podczas 195 rad pedagogicznych, w których uczestniczyło 2 823 rodziców2 920 nauczycieli z ok. 60 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 14 konferencjach regionalnych, w których wzięło udział 1 357 osób208 placówek oświatowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2018 roku przeprowadził certyfikację 4 trenerów oraz 46 realizatorów programu. Wszystkie aplikujące osoby otrzymały certyfikat oraz rekomendację ORE do prowadzenia zajęć.

Trenerzy programu przeprowadzili 6 superwizji, w których wzięło udział 84 realizatorów. Realizatorzy programu w 57 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 345 uczestników warsztatów (203 rodziców142 nauczycieli).

Ponadto w prasie lokalnej ukazało się 6 artykułów dotyczących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu. Program promowano także w mediach lokalnych – odbyło się 6 wystąpień. Informacje i filmy na temat programu pojawiły się na blogach i YouTube.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2019

Rok Grupy podstawowe Profesjonaliści Konferencje, seminaria
2019 425 grup:
4 441 osób
62 grupy:
864 osoby
14 konferencji
2007–2018 3 391 grup:
68 447 osób
620 grup:
8 400 osoby
164 konferencji
122 seminariów
Razem 3 816 grup:
72 888 osób
682 grup:
9 264 osób
178 konferencje
122 seminaria

Opracowanie: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego