Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Dz.U. z 2020 r. poz. 0082

Rozporządzenie wprowadza od 1 września 2020 roku możliwość kształcenia w czterech nowych zawodach:

  • Zdobnik ceramiki 731609
  • Technik spawalnictwa 311516
  • Mechanik pojazdów kolejowych 723318
  • Technik taboru kolejowego 311518

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020