Czwarte spotkanie Zespołu Ekspertów Branżowych

W dniach 12–13 grudnia odbyło się ostatnie z zaplanowanych spotkań Zespołu Ekspertów
Branżowych I w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Podsumowano dotychczasowe prace nad „Koncepcją e-zasobów do kształcenia zawodowego” oraz
„Załącznikiem nr 1 do koncepcji – Wykazem e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 16 branż” wraz z aneksem i przyjęto ich ostateczne brzmienie.

Omówiono przykładowe opisy e-zasobów opracowane przez ekspertów na podstawie uzgodnionej na poprzednim spotkaniu wersji szablonu standardu. Uwzględniając wnioski z dyskusji, zmodyfikowano
szablon standardu merytoryczno-dydaktycznego e-zasobów do kształcenia zawodowego, który będzie podstawą realizacji kolejnego etapu prac nad wkładem do regulaminów konkursów na wykonanie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego