„Prawa dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – XIII Seminarium Warszawskie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rzecznik Praw Dziecka zapraszają na III Seminarium Warszawskie, które obędzie się 19 listopada 2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Seminaria Warszawskie są wydarzeniem poświęconym prawom człowieka, organizowanym corocznie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Stanowią międzynarodowe forum dyskusji i wymiany doświadczeń na tematy związane z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Są sposobem na rozpowszechnianie standardów ochrony praw człowieka. Stanowią też źródło inspiracji dla działań mających na celu lepsze przestrzeganie tych standardów.

Tegoroczne Seminarium, ze względu na obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach dziecka, która została podpisana 20 listopada 1989 r. poświęcone będzie zagadnieniu praw dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Seminarium będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat standardów ochrony praw dziecka w systemie strasburskim (panel I), wyzwań związanych z wdrażaniem praw dziecka (panel II) oraz dobrych praktyk i priorytetów działań w tym obszarze (panel III).

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sekretariatu Rady Europy, Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, a także środowisk naukowych, prawniczych oraz organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium  proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres e-mail: dpt.warsaw.seminar@msz.gov.pl lub faksem + 48 22 523 88 06.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 listopada 2019 r.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019