Napisz tekst do Banku Dobrych Praktyk!

©TarasMalyarevich/Photogenica
©TarasMalyarevich/Photogenica

Zapraszamy do współtworzenia Banku Dobrych Praktyk, służącego wymianie doświadczeń, współpracy środowiska oświatowego i dzieleniu się dobrymi praktykami w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu, szkole i placówce.

Zachęcamy  nauczycieli, dyrektorów i specjalistów, pracujących na rzecz ucznia ze SPE na każdym etapie edukacyjnym, do nadsyłania i publikowania, w ramach Banku WSPE, materiałów opisujących dobre praktyki m. in. w zakresie wdrażania edukacji włączającej, pracy nauczyciela w zróżnicowanej klasie, współpracy placówek specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi.

W Banku Dobrych Praktyk mamy już niemal 50 materiałów.

Szczegółowe informacje dla autorów znajdują się w załącznikach:

BDP − Warunki publikacji materiałów
BDP − Załącznik nr 1
BDP − Załącznik nr 2

Publikacje w wersji elektronicznej prosimy przesyłać:
na adres dobrepraktyki@ore.edu.pl

oraz w formie papierowej na adres:

Jolanta Rafał-Łuniewska
Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w ORE
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2019