SCWEW-y – nowy projekt ORE

bener projektu
bener projektu

Od 1 września 2019 r. rozpoczęliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizację  nowego projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Założenia projektu wynikają z koncepcji związanej z poprawą dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Szczegóły dotyczące działań projektowych zostały przedstawione z zakładce „O projekcie”.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa