Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do składania ofert na opracowanie programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania”.

Termin upływa w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00. 

UWAGA !!! Własnoręcznie podpisaną ofertę należy przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: oferty107_2019@ore.edu.pl

Dokumentacja dotycząca zamówienia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa