Ogólnopolska konferencja „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

Baner konferencji
Baner konferencji

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na ogólnopolską konferencję „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w siedzibie ORE przy Alejach Ujazdowskich 28 w Warszawie.

Celem konferencji jest refleksja nad możliwościami rozwijania zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie oraz upowszechnianie innowacyjnych metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej ukierunkowanej na wzmacnianie potencjałów wychowanków. Zależy nam także na tym, aby inicjatywa służyła integracji środowiska kadry kierowniczej MOW i MOS.

W pierwszej części konferencji przedstawione zostaną m.in wyniki badań przeprowadzonych w placówkach wychowawczych oraz omówione zagadnienia związane z zasobami psychospołecznymi młodzieży w kontekście pozytywnej diagnozy, twórczego modelu działań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, budowania klimatu społecznego instytucji, relacji z wychowankami.

Druga część konferencji zatytułowana „Rozwijanie kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych wychowanków w modelu odziaływań kreatywnych” poświęcona będzie prezentacji przykładów dobrych praktyk realizowanych w MOW i MOS.

W programie konferencji, oprócz wystąpień, zaplanowany jest także  panel dyskusyjny poświęcony  wspólnej  refleksji,  jak rozwijać zasoby psychospołeczne młodzieży przebywającej w placówkach w dalszej perspektywie.

Rekrutacja na konferencję zostanie otwarta na stronie  szkolenia.ore.edu.pl pod koniec września 2019.

O zakwalifikowaniu do  uczestnictwa w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa