Ruszyła V jubileuszowa edycja konkursu „Pracodawca Jutra”

Logo projektu pracodawca jutra
Logo projektu pracodawca jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania swoich success stories z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikacje pracowników poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi.

Nagrodami w konkursie są:

  • Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra”
  • Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra”
  • Promocja laureatów i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych

Ponadto przyznane zostaną Nagrody Specjalne Sektorowych Rad ds. Kompetencji w branżach, w których powołano sektorowe rady ds. kompetencji.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia 2019 r. 

Regulamin konkursu

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2019