Rozmowy na trudne tematy

gadki proste rozmowy na trudne tematy
gadki proste rozmowy na trudne tematy

Zapraszamy do zapoznania się z rozmowami na trudne tematy przeznaczonymi dla dzieci między 4. a 11. rokiem życia, dotyczącymi przemocy seksualnej wobec dzieci.

W rozmowie pomocne będą ulotka adresowana do dzieci oraz film animowany dotyczący zasad ochrony przed wykorzystywaniem.

W mediach jest prowadzona kampania „Gadki, czyli proste rozmowy na trudne tematy” z animowanym filmem GADKI z Psem.

Inicjatorem akcji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Więcej informacji, film i ulotka na stronie internetowej Fundacji

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa