Szkolenie „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące metod rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, przybliżające najnowocześniejsze formy i metody pracy wykorzystywane w procesie nauczania (m.in. kodowanie i programowanie z zastosowaniem robotów, aplikacje wspierające proces uczenia się, innowacyjne metody pobudzające kreatywność, urządzenia peryferyjne w edukacji – smartfony, kamery itp.).

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 17–18 czerwca 2019 r.

Szkoły muszą reagować na to, co dzieje się w przestrzeni technologicznej, nadążać za zmianami, które dokonują się w sposobie myślenia i komunikowania się nowych pokoleń. Organy prowadzące powinny wspierać szkoły w tych działaniach i wymagać zmian. Rozwój cyfrowej edukacji w szkołach to nie jednorazowa inwestycja, to proces długoletni i kosztowny, rozpatrywany w perspektywie dłuższej niż czteroletnia kadencja władz samorządowych, poprzedzony niejednokrotnie specjalistycznymi analizami czy wymagający modernizacji doczasowych rozwiązań. To prawdziwe wyzwanie dla samorządów, ale także długotrwała inwestycja, która zwróci się danej społeczności.

Technologie informacje nie są zapewne panaceum na problemy lokalnej oświaty, ale mogą wspomóc proces zarządzania szkołami/placówkami, a przez to wpływać na szybszy ich rozwój, natomiast poprzez wdrożenie ich do procesu nauczania przyczyniać się do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. Proponowane szkolenie przybliża najnowsze rozwiązania technologiczne i informatyczne wykorzystywane w edukacji, wskazując uczestnikom kierunki zmian oraz mobilizując do refleksji nad ich wdrożeniem.

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych w swoich jednostkach.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy samorządowcom z zakresu możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy z uczniami. Szkolenie skupi się na wskazaniu roli JST we wdrażaniu nowości technologicznych i informatycznych w prowadzonych szkołach i placówkach.

W ramach szkolenia odbędą się zajęcia w sesjach tematycznych – kodowanie, programowanie, aplikacje webowe, urządzenia peryferyjne, Design Thinking. Spis szczegółowych zagadnień znajduje się w programie szkolenia.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, uczestnicy przećwiczą zdobyte umiejętności w zakresie kodowania, programowania itd. Ponadto będą mieli możliwość dyskusji nad różnymi rozwiązaniami czy specyficznymi metodami pracy pobudzającymi kreatywność i innowacyjność uczniów oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Termin szkolenia: 17–18 czerwca 2019 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, a także bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia (594 KB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2019