Szkolenie „Edukacja zdrowotna w szkole”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stockfot. Adobe Stock

Zapraszamy na szkolenie „Edukacja zdrowotna w szkole”, które odbędzie się w dniach 3–4 czerwca 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Szkolenie kierujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się tematyką edukacji zdrowotnej w szkole.

Cele szkolenia:

  • przygotowanie oraz wspieranie specjalistów w zakresie organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole;
  • omówienie zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i wymagań uwzględnionych
    w podstawie programowej;
  • przygotowanie uczestników w zakresie diagnozowania, planowania i  ewaluacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole;
  • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie kształtowania umiejętności dotyczących metodyki edukacji zdrowotnej w szkole.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska, e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl,
tel. 22 570 83 05.

Zapisy na szkolenie

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa