Przykładowe plany i programy nauczania zawodu, opracowane na bazie podstawy programowej z 18 sierpnia 2018 r.

Branża audiowizualna

Branża budowlana

Branża ceramiczno-szklarska

Branża chemiczna

Branża drzewno-meblarska

Branża ekonomiczno-administracyjna

Branża elektroenergetyczna

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża fryzjersko-kosmetyczna

Branża górniczo-wiertnicza

Branża handlowa

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Branża leśna

Branża mechaniczna

Branża mechaniki precyzyjnej

Branża motoryzacyjna

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Branża ogrodnicza

Branża opieki zdrowotnej

Branża poligraficzna

Branża pomocy społecznej

Branża przemysłu mody

Branża rolno-hodowlana

Branża rybacka

Branża spożywcza

Branża transportu drogowego

Branża transportu kolejowego

Branża transportu lotniczego

Branża transportu wodnego

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2019

Idź do góry