Projekty programów nauczania zawodu 2018 – 2019

Projekty programów nauczania zawodu opracowane zostały w latach 2018 – 2019 w oparciu o projekt podstawy programowej kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentowane projekty programów nauczania wymagają weryfikacji i dostosowania do przepisów prawa dotyczących podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania.

Weryfikacja projektu programu nauczania w zakresie  przepisów prawa powinna obejmować w szczególności: 

1) dostosowanie do efektów kształcenia, kryteriów weryfikacji oraz warunków realizacji kształcenia w zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r.  poz. 991);

2) wskazanie liczby godzin na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z ramowym planem nauczania (Dz. U z 2019 r. poz. 639) oraz z uwzględnieniem minimalnej liczby godzin określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Branża audiowizualna

Branża budowlana

Branża ceramiczno-szklarska

Branża chemiczna

Branża drzewno-meblarska

Branża ekonomiczno-administracyjna

Branża elektroenergetyczna

Branża elektroniczno-mechatroniczna

Branża fryzjersko-kosmetyczna

Branża górniczo-wiertnicza

Branża handlowa

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Branża leśna

Branża mechaniczna

Branża mechaniki precyzyjnej

Branża motoryzacyjna

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia

Branża ogrodnicza

Branża opieki zdrowotnej

Branża poligraficzna

Branża pomocy społecznej

Branża przemysłu mody

Branża rolno-hodowlana

Branża rybacka

Branża spożywcza

Branża transportu drogowego

Branża transportu kolejowego

Branża transportu lotniczego

Branża transportu wodnego

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2019

Idź do góry