NAUKA ZAWODU ma już 9 lat!

Sieć wsparcia i współpracy (SW) NAUKA ZAWODU powstała 19 kwietnia 2010 r. w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Skupia obecnie ponad 1756 uczestników z całego kraju, którzy są jednocześnie jej współtwórcami i odbiorcami. Od 1 lipca 2016 r. sieć funkcjonuje w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji.

SW NAUKA ZAWODU skierowana jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i centrów kształcenia, kierowników szkolenia praktycznego oraz pracodawców, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu. Kolejną grupę uczestników stanowią przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego oraz przedstawiciele pracodawców zainteresowanych uzyskaniem aktualnej informacji z zakresu kształcenia zawodowego.

Uczestnicy sieci NAUKA ZAWODU zajmują się popularyzacją zmian w kształceniu zawodowym, uzyskiwaniem aktualnych informacji oraz wymianą doświadczeń z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego, a w szczególności organizacji turnusów dokształcania teoretycznego, kształcenia w systemie dualnym oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zajmują się więc problematyką uczenia się przez całe życie.

  1. Wymianę doświadczeń na najbardziej nurtujące problemy umożliwiają fora dyskusyjne:
  2. W dziale „Narzędziowni NAUKI ZAWODU” użytkownicy mogą skorzystać z informacji z zakresu kształcenia zawodowe i ustawicznego gromadzonych m.in. w księgach:

Największą popularnością cieszy się jest księga „Wykaz aktów prawnych – oświata, edukacja” zawierająca aktualny (od 2011 r.), systematyczny wykaz aktów prawnych z zakresu edukacji i oświaty (opublikowanych i projektów).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym zakresem działań tej sieci wsparcia, gdyż „Z NAUKĄ ZAWODU wiesz więcej i wczesnej”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w sieci wsparcia NAUKA ZAWODU. By odwiedzić naszą sieć, wystarczy założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie moodle ORE.

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2019