XVI edycja projektu „Pamięć dla przyszłości” 2018/2019 Temat konkursu: Sierpień i wrzesień 1939 roku w mojej miejscowości

Zapraszamy uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjów oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (licea, technika) do udziału w konkursie „Sierpień i wrzesień 1939 roku w mojej miejscowości”. Konkurs jest adresowany do zespołów szkolnych i międzyszkolnych.

W 2019 roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pragniemy zaprosić zespoły szkolne (nauczycieli i uczniów) do projektu edukacyjnego, którego głównym celem jest próba rekonstrukcji wydarzeń i przedstawienia postaw ludzi oraz panującej atmosfery sierpnia i września 1939 roku. Obszarem poszukiwań jest miejscowość i najbliższa okolica, w której znajduje się szkoła uczestnicząca w projekcie. Celem zespołów szkolnych będzie zbadanie oraz wszechstronna prezentacja historii lokalnej w okresie tuż przed i tuż po wybuchu II wojny światowej.

Organizatorzy

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe  polega na  przygotowaniu  filmowego reportażu historycznego przybliżającego wydarzenia sierpnia i września 1939 roku w danej miejscowości oraz okolicy, obejmującego także lokalną społeczność żydowską.  Realizatorzy filmowego reportażu  powinni  dotrzeć do  wszystkich dostępnych źródeł historycznych: relacji spisanych, prasy, fotografii, wywiadów ze świadkami historii, zasobów lokalnych muzeów i archiwów, itp.
Z reportażu filmowego powinniśmy się dowiedzieć jak wówczas wyglądało życie mieszkańców, jakie były nastroje, czy odczuwano zagrożenie, czy przygotowywano się do wybuchu wojny, czy i jak lokalnie przebiegała kampania wrześniowa, jakie były początki okupacji w danym miejscu. Reportaż filmowy powinien uwzględniać życie całej lokalnej społeczności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na losy Żydów w tej okolicy.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria formalne:

  • praca konkursowa – reportaż filmowy jest wspólnym dziełem zespołu szkolnego/ międzyszkolnego (uczniów lub uczniów i nauczycieli).
  • praca konkursowa jest zgłoszona do konkursu w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie;
  • praca konkursowa spełnia podstawowe kryterium  – jej treść, przedstawione materiały historyczne są zgodne z tematyką i celami

W ocenie merytorycznej  Komisja konkursowa  zwróci uwagę na formę, oryginalność pracy oraz na fakt, czy ukazuje ona jak najpełniejszy obraz  wydarzeń historycznych i życia ludzi w danym miejscu (miejscowości, jej okolicy) w okresie od 1 sierpnia do 30 września 1939 roku.

Do Konkursu zgłaszać można jedynie prace stworzone na potrzeby projektu. Treść zamieszczona
w pracy konkursowej, poza cytatami, powinna być autorska, nie publikowana wcześniej. Prace  konkursowe naruszające prawo autorskie osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane.

Pracę konkursową  wraz z wymaganymi  oświadczeniami (patrz link do Regulaminu oraz oświadczenie RODO) należy przesłać

adanie konkursowe  polega na  przygotowaniu  filmowego reportażu historycznego przybliżającego wydarzenia sierpnia i września 1939 roku w danej miejscowości oraz okolicy, obejmującego także lokalną społeczność żydowską.  Realizatorzy filmowego reportażu  powinni  dotrzeć do  wszystkich dostępnych źródeł historycznych: relacji spisanych, prasy, fotografii, wywiadów ze świadkami historii, zasobów lokalnych muzeów i archiwów, itp.
Z reportażu filmowego powinniśmy się dowiedzieć jak wówczas wyglądało życie mieszkańców, jakie były nastroje, czy odczuwano zagrożenie, czy przygotowywano się do wybuchu wojny, czy i jak lokalnie przebiegała kampania wrześniowa, jakie były początki okupacji w danym miejscu. Reportaż filmowy powinien uwzględniać życie całej lokalnej społeczności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na losy Żydów w tej okolicy.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria formalne:

  • praca konkursowa – reportaż filmowy jest wspólnym dziełem zespołu szkolnego/ międzyszkolnego (uczniów lub uczniów i nauczycieli).
  • praca konkursowa jest zgłoszona do konkursu w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie;
  • praca konkursowa spełnia podstawowe kryterium  – jej treść, przedstawione materiały historyczne są zgodne z tematyką i celami

W ocenie merytorycznej  Komisja konkursowa  zwróci uwagę na formę, oryginalność pracy oraz na fakt, czy ukazuje ona jak najpełniejszy obraz  wydarzeń historycznych i życia ludzi w danym miejscu (miejscowości, jej okolicy) w okresie od 1 sierpnia do 30 września 1939 roku.

Do Konkursu zgłaszać można jedynie prace stworzone na potrzeby projektu. Treść zamieszczona
w pracy konkursowej, poza cytatami, powinna być autorska, nie publikowana wcześniej. Prace  konkursowe naruszające prawo autorskie osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane.

Terminy

Informujemy o wydłużeniu czasu na rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Pamięć dla Przyszłości” i przesunięciu terminu nadsyłania prac na 23 listopada 2019 roku. Uroczysty Finał konkursu z wręczeniem nagród przewidujemy na grudzień 2019 roku. Prace nadesłane w podanym wcześniej terminie (do maja tego roku), zostały zakwalifikowane i będą brały udział w konkursie jesiennym. Aktualne informacje będą umieszczane na stronach organizatorów.

Pracę konkursową  wraz z wymaganymi  oświadczeniami (patrz link do Regulaminu oraz oświadczenie RODO) należy przesłać do 23 listopada 2019 roku do godz. 23.59,  umieszczając ją na platformie cyfrowej:

Oceny merytorycznej  prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład zostaną powołani przedstawiciele Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Nagrody  dla zwycięskich zespołów ufunduje Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

Finaliści i Laureaci  konkursu zostaną zaproszeni do  udziału w uroczystej Gali w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uroczystości towarzyszyć będzie program związany ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Warszawie.

Planowany termin wydarzenia: grudzień 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2019

Idź do góry