Siódme spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

W Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w dniach 25–26 lutego 2019 r. odbyło się siódme spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE), wskazanych przez kuratorów oświaty. Organizatorem spotkania był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN).

W spotkaniu wzięli udział:

  • dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN Joanna Wilewska,
  • wicedyrektor ORE Marzenna Habib oraz pracownicy Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Katarzyna Stępniak i Monika Dobrowolska,
  • przedstawiciele kuratoriów oświaty z 16 województw.

Cele spotkania:

  • zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie;
  • poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie form i metod pracy z tymi uczniami
    w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ponadto podczas spotkania odbyły się warsztaty poświęcone analizie regulacji prawnych dotyczących odwoływania się od orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wizytatorzy ds. SPE podczas spotkania mogli dzielić się wiedzą, wymieniać doświadczenia
w obszarze edukacji włączającej, zadawać pytania ekspertom i wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej pracy.

Kolejne spotkanie planowane jest w drugim kwartale 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa