Szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy ogłasza rekrutację na szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach” realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku od 15 do 17 stycznia 2019 r.

Celem szkolenia jest:

  • upowszechnienie informacji na temat kształcenia zawodowego/branżowego oraz ustawicznego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian;
  • stosowanie podstaw programowych kształcenia w zawodach/branżach (PPKZ/PPKB) w planowaniu dydaktycznym;
  • podniesienie kompetencji w zakresie planowania dydaktycznego;
  • doskonalenie planowania i organizacja planowania procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym w świetle prawa oświatowego;
  • wspieranie nauczycieli kształcenia zawodowego w stosowaniu podstawowych aktów prawnych regulujących planowanie i organizację kształcenia zawodowego na poziomie nauczyciela.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i kadry kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego.

Szkolenie dostarczy podstawowej wiedzy na temat zintegrowanego systemu kwalifikacji, idei uczenia się przez całe życie, ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) oraz dokumentacji programowej kształcenia zawodowego/branżowego w świetle nowych przepisów.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w szkoleniu (zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych i wyżywienie w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Parking na terenie Centrum Szkoleniowego jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny

https://szkolenia.ore.edu.pl/Formularz/Formularz/Wypelnij/3880

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9 stycznia 2019 r. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego szkolenia.ore.edu.pl

Osoba do kontaktu: Bogdan Kruszakin, e-mail: bogdan.kruszakin@ore.edu.pl, tel.: 22 345 37 58 lub 22 345 37 00 wew. 499.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa